Bộ dây chuyền bạc nữ gồm dây và mặt phật chất liệu bạc ta cao cấp

360,000670,000

  • Cam kết chuẩn Bạc ta cao cấp
  • Cam kết giá Bộ dây chuyền bạc nữ gồm dây và mặt phật chất liệu bạc ta cao cấp tốt nhất thị trường
  • Bảo hành chất lượng Bạc trọn đời
  • Đền tiền nếu Bạc kém chất lượng
  • Cam kết Bộ dây chuyền bạc nữ gồm dây và mặt phật chất liệu bạc ta cao cấp giống như mô tả, hình ảnh thật
  • Miễn phí làm sáng bóng trọn đời
Dây + mặt dây chuyền
Dây chuyền
Mặt dây chuyền
Xóa
Dây chuyền bạc nữ mặt phật chất liệu bạc ta cao cấp
Bộ dây chuyền bạc nữ gồm dây và mặt phật chất liệu bạc ta cao cấp