Dây chuyền bạc nữ mặt phật chất liệu bạc ta cao cấp

300,000650,000

  • Cam kết chuẩn Bạc ta cao cấp
  • Cam kết giá Dây chuyền bạc nữ mặt phật chất liệu bạc ta cao cấp tốt nhất thị trường
  • Bảo hành chất lượng Bạc trọn đời
  • Đền tiền nếu Bạc kém chất lượng
  • Cam kết Dây chuyền bạc nữ mặt phật chất liệu bạc ta cao cấp giống như mô tả, hình ảnh thật
  • Miễn phí làm sáng bóng trọn đời
Dây + Mặt phật lớn
Dây + Mặt phật nhỏ
Dây chuyền
Mặt phật lớn
Mặt phật nhỏ
Xóa
Dây chuyền bạc nữ mặt dây hình phật chất liệu bạc ta cao cấp
Dây chuyền bạc nữ mặt phật chất liệu bạc ta cao cấp