Lắc tay bạc cặp đôi cá tính khắc tên theo yêu cầu chất liệu bạc ta cao cấp

850,000

  • Cam kết chuẩn Bạc ta cao cấp
  • Cam kết giá Lắc tay bạc cặp đôi cá tính khắc tên theo yêu cầu chất liệu bạc ta cao cấp tốt nhất thị trường
  • Bảo hành chất lượng Bạc trọn đời
  • Đền tiền nếu Bạc kém chất lượng
  • Cam kết Lắc tay bạc cặp đôi cá tính khắc tên theo yêu cầu chất liệu bạc ta cao cấp giống như mô tả, hình ảnh thật
  • Miễn phí làm sáng bóng trọn đời
Lắc tay bạc đôi cá tính khắc tên theo yêu cầu. Bạc BSJ
Lắc tay bạc cặp đôi cá tính khắc tên theo yêu cầu chất liệu bạc ta cao cấp

850,000