Dây chuyền bạc nữ khắc tên theo yêu cầu chất liệu bạc ta cao cấp

420,000

  • Cam kết chuẩn Bạc ta cao cấp
  • Cam kết giá Dây chuyền bạc nữ khắc tên theo yêu cầu chất liệu bạc ta cao cấp tốt nhất thị trường
  • Bảo hành chất lượng Bạc trọn đời
  • Đền tiền nếu Bạc kém chất lượng
  • Cam kết Dây chuyền bạc nữ khắc tên theo yêu cầu chất liệu bạc ta cao cấp giống như mô tả, hình ảnh thật
  • Miễn phí làm sáng bóng trọn đời
Dây chuyền bạc nữ khắc tên theo yêu cầu bạc ta cao cấp
Dây chuyền bạc nữ khắc tên theo yêu cầu chất liệu bạc ta cao cấp

420,000